Roken is gevaarlijker dan alcohol en harddrugs?

De pijlen worden weer op roken gericht, dit keer door een strafrechtadvocaat. De staatsomroep NPO neemt dat dankbaar mee als onderwerp. Het past tenslotte in het straatje van onze overheid en (weer) een forse prijsverhoging zal wel op de loer liggen. Dit keer hoeven ze het niet eens zelf te beweren.

Maar het heeft al een valse start: ze doet het voor een vriendin:  Anne Marie van Veen, 42 jaar en moeder van 4 kinderen. We vergeten weer 1 ding erbij te vermelden namelijk het wetenschappelijk bewijs dat haar longkanker veroorzaakt is door roken! Kan ook niet want dat wetenschappelijk bewijs is er niet (Roken veroorzaakt geen longkanker), nog steeds niet. Onderzoeken die aantonen dat er juist géén verband is worden doodgezwegen. De leugen blijft ronddolen en iedereen roeptoetert inmiddels mee met diverse instanties en overheid.

Maar deze dame gaat nog verder: roken is een groter probleem als alcohol en harddrugs. Ik vraag me oprecht af onder welke steen deze mevrouw leeft. In ieder geval ver weg van de junkies die vrijwel elke binnenstad van Nederland belasten met allerlei problemen. Ze is wellicht nog nooit in de auto gestapt en geconstateerd dat de radio en alles wat enigszins iets waard is verdwenen zijn. Ik durf met aardige stelligheid te beweren dat dit niet gedaan is door een “junkie” die zijn dagelijkse sigaretje moet hebben.

Maar het is ook erger als alcohol? Gaan we dan niet heel snel om alle sociale problemen heen die alcohol veroorzaakt? Totaal ontwrichte gezinnen, mishandeling (in de kroeg), verkeersdoden, etc, etc, etc. Nee, ROKEN is volksvijand nummer 1, zo moet het tenminste lijken.

De meest belachelijke reden is nog wel dat roken ons allemaal GELD kost. Niet alleen brengt roken een aardige cent RECHTSTREEKS in het laatje van de overheid maar, als er ook maar een klein beetje waar zou zijn omtrent de sterfte door roken, zou dat toch ook de overheid en ons allemaal een boel geld besparen aan uitkeringen; of redeneer ik dan te kort door de bocht? In Tsjechië is daar eens een uitgebreid onderzoek naar gedaan maar dat onderzoek kan ik niet meer vinden, helaas.

De “zorgkosten” is eveneens een lachwekkend argument. Zoals algemeen bekend: “Tachtig procent van de zorgkosten maak je in het laatste half jaar van je leven“. Het maakt erg weinig uit of je om het leven komt door kanker, diabetes, hartfalen, verveling of gewoon omdat je totaal versleten bent. De “zorg” slaat daar nog een slaatje uit door het zo lang mogelijk te rekken. Roken heeft daar totaal geen invloed op.

Maar het NEPNIEUWS viert hoogtij dezer dagen. Je moet er alleen heel goed over nadenken waar dat nepnieuws vandaan komt. Wie zich het meest schuldig maakt aan het verspreiden van totale onzin. En vooral wie er het meeste baat bij heeft. Een beroemde uitspraak uit een film: “Who benefited? Who has the power to cover it up? Who?“. Dat is wellicht ook in deze kwestie de vraag die je jezelf moet stellen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Antwoord aan DutchBikers

Op DutchBikers verscheen het bericht “We zijn schijndood!” en daar heb ik me behoorlijk kwaad om gemaakt. Mijn reactie, want ik neem aan dat hij mijn reactie op zijn blog niet gaat goedkeuren:

Prachtig verhaal maar wel een zeer hoog “pot verwijt de ketel” gehalte. Eerlijk? Wat heb jij gedaan buiten je blog en vanachter je toetsenbord?

Ik heb meer als 20 rechtszaken gevoerd, voor de club maar eigenlijk voor elke club. Nooit een inhoudelijk verlies. Slechts een paar keer “niet ontvankelijk” en “niet bevoegd” maar het gros werd gewonnen. Legendarische uitspraken van rechters:

 • Evenement georganiseerd oor OMG mocht van de rechter doorgang vinden (Rechtbank Oost-Brabant SHE 13/2011)
 • Sluiting Clubhuis door gemeente werd ongedaan gemaakt (Rechtbank Zeeland-West-Brabant BRE 14/6911)

Er veranderde inhoudelijk weinig. De overheid ging door met de uitvoering van het beleid maar stak het in een ander jasje waardoor bestuursrecht en strafrecht steeds meer buiten spel werden gezet en er gecompliceerde civielrechtelijke procedures nodig waren veelal tegen “slachtoffers” i.p.v. bestuurders. Ik persoonlijk werd in toenemende mate lastig gevallen door politie. 5 aanhoudingen die allen geseponeerd werden. Politie benaderde mijn klanten. Politie benaderd mijn (kantoor)verhuurder. In een paar maanden was mijn bedrijf nagenoeg naar de knoppen.
Uiteindelijk werd ik zelfs door mijn eigen achterban opzij gezet, notabene onder aanvoering van een member die werkzaam is bij justitie. Ik werd “gestraft” door de club wegens een (bullshit) “financieel vergrijp” en het vonnis luidde “geen rechtszaken meer doen voor de club”.
Ik heb zelf mijn colors uitgedaan. Als mijn eigen jongens me niet meer steunen is de strijd verloren.

Maar de “vervolging” van mijn persoon stopte niet. Nog dit jaar een grootscheepse inval.

Formeel weet ik nog altijd niet waarom; geen arrestatie bevel afgegeven; geen doorzoekings-bevel achtergelaten. Wat men (politie en justitie) had buitgemaakt? SSL-certificaten en encryptie-keys van de (oude) club-website en -mailserver. Iets anders heeft men niet meegenomen. Wel 8 man arrestatie-team, 6 man cybercrime-unit, diverse leidinggevende officieren van politie, Officier van Justitie, rechter-commissaris en een team techneuten waarvan de identiteit nog altijd niet duidelijk is. Een behandelend rechercheur zegt daarover “ik kan en mag hierover niets zeggen”.

Een legendarisch man zei ooit: “als wetten en regels onredelijk worden rest niets anders dan buiten de wet te leven” (Nelson Mandela). Een “true” 1 percenter.

Ik draag geen colors meer maar ik rijd nog altijd motor en mijn 1% diamond zit nog altijd op mijn vest. Niet omdat ik crimineel ben (schoon strafblad) maar omdat ik met deze wetgevers en handhavers niets meer te maken wil hebben. Ik heb me niet buiten de wet geplaatst; dat hebben zij gedaan.

Maar heb niet het lef om mij een “raamstaarder”, “stropdas-maffia”, “plunderaar” of “papieren tijger” te noemen. Kom zelf maar eens achter je toestenbord uit en kom werkelijk in actie.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een burger begint niet aan zijn dag met de intentie om door rood licht te rijden

Ja, het is zelden de bedoeling. Het overkomt je. Net als een paar kilometer te hard rijden. Een klein momentje niet opgelet en de overtreding is gemaakt. En het CJIB is niet ver weg om je af te tikken. Zo staat er ook geen  enkele burger op met de intentie om vandaag maar eens “doodslag” te plegen. Kan ook niet want als je met dat idee uit je bed komt is het “moord met voorbedachte rade”.

Zo begint het artikel op Politie.NL . ‘Een agent begint niet aan zijn dienst met het idee dat hij iemand neer gaat schieten’ staat er te lezen. Nee, dat lijkt me logisch. Ook voor die agent zou dat “moord  met voorbedachte rade” zijn. Maar waar wil de politie heen met deze opmerking?

Verderop is te lezen: “Later dit jaar wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel besproken dat voorziet in een stelselherziening. Die brengt onder andere verandering in de manier waarop het geweld, dat door politiemensen tijdens hun werk wordt gebruikt, wordt beoordeeld.“. En verderop: “De beoordeling van politiemensen gebeurt dan vanuit het oogpunt van de ambtsinstructie en niet aan de hand van het strafrecht. Vanzelfsprekend kan er een strafrechtelijk traject volgen, wanneer blijkt dat de diender de ambtsinstructie heeft overtreden.“.

De bedoeling is helder: men wil een “buffer” tussen de agent en het strafrecht om deze te beschermen. Wellicht een of andere “commissie” (bestaande uit politiemensen?) die bepaald of de agent zich aan zijn “ambtsinstructie” heeft gehouden en zo ja, dan kan hij niet strafrechtelijk vervolgd worden. Maar wat is die “ambtsinstructie“? Grote gedeelten zijn geheim en voor de burger niet in te zien. Andere gedeelten wijzigen per dag en naar omstandigheid.

Opvallend is dat juist nu dit voorstel komt. Criminaliteit, ja zelfs terrorisme, loopt al jaren terug maar politie-geweld neemt toe. Het keurige overhemd is verruild voor een (zwart) gevechtspak. Wapentuig wordt uitgebreid en politie beschikt over automatische wapens en zelfs pantservoertuigen. Steeds meer incidenten waar de politie de burger zonder goede reden lijkt te mishandelen en soms zelfs te doden halen het nieuws. Mede dankzij mobieltjes, internet en oplettende burgers.

We gaan in rap tempo richting Amerikaanse toestanden en ondertussen voorziet men de politie-agenten van een speciale status zodat vervolging erg moeilijk, zo niet onmogelijk, wordt gemaakt.

Telkens gaan de woorden van Peter door me heen voor hij stierf: “Politie is het leger tegen eigen volk.“.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wat betekent de sleepwet voor jou

Iedereen praat erover: de gevolgen van de “sleepwet“. Maar wat zijn de gevolgen van deze voorgestelde wetgeving? Weinigen weten daarvan de ins-and-outs. Weinigen hebben dit wetsvoorstel gelezen, voor zover dit te lezen is voor de gewone burger. Helemaal weinig begrijpen de volledige impact van deze wetgeving; ook ik niet. Ik durf zelfs te beweren dat de schrijvers van dit wetsvoorstel de gevolgen hiervan niet kunnen overzien.

Ik heb het gelezen en maak me ernstig zorgen. Zorgen om onze privacy en het algehele voortbestaan van onze rechtstaat. Het voert echter te ver om de gehele wet door te nemen en daarom heb ik er een klein gedeelte uit gepakt: Artikel 45 lid 1 en 2. (zie onderaan). Om te begrijpen wat deze artikelen betekenen zal ik proberen dit te vertalen in jip-en-janneke-taal en in de context van jouw huis en jouw bezittingen:

1. De geheime diensten zijn bevoegd tot:

 • a. het doorzoeken van ieder huis dat zijn voordeur heeft aan de openbare weg.
 • b. hiertoe mogen ze gebruikmaken van nagemaakte sleutels, een koevoet en een valse identiteit (bijvoorbeeld zich voordoen als inbreker en/of crimineel). Ook mogen ze  slotenmakers en buren inschakelen om dit te doen.

2. Tevens mogen de geheime diensten

 • a. alle sloten forceren en verwijderen.
 • b. alle deuren open laten staan en alle deuren en sloten tot jouw huis permanent verwijderen zodat iedereen binnen kan wandelen.
 • c. camera’s plaatsen in elke ruimte van de woning om permanent te kijken wat jij doet.
 • d. alles wat er binnen staat in jouw woning mee nemen en opslaan in hun magazijn.

Wakker geschud? Het wordt nog erger:

 • Ze mogen (en zullen) al jouw bezittingen en gedragingen, zonder te controleren, delen met iedereen op de wereld.
 • Ze hebben hiervoor geen concrete verdenking nodig. Als ze (zeggen dat ze) jouw (vage) kennis ergens van verdenken is dat voldoende.
 • Ze hoeven hiertoe geen toestemming te vragen aan een rechter. Even de baas een briefje laten schrijven is voldoende.

Tot slot (maar dat is moeilijk voor te stellen in deze context):

Ze hoeven jouw niet te vertellen

 • wat ze hebben meegenomen
 • wat ze hebben gedeeld met de rest van de wereld
 • dat ze je deuren open hebben gezet

Denk hier aan als je gaat stemmen …


Artikel 45

1. De diensten zijn bevoegd tot:

 • a. het verkennen van de technische kenmerken van geautomatiseerde werken die op een communicatienetwerk zijn aangesloten;
 • b. het al dan niet met gebruikmaking van een technisch hulpmiddel, valse signalen, valse sleutels, valse hoedanigheid of door tussenkomst van het geautomatiseerd werk van een derde, binnendringen in een geautomatiseerd werk.

2. Tot de bevoegdheid in het eerste lid, onder b, behoort tevens de bevoegdheid tot:

 • a. het doorbreken van enige beveiliging;
 • b. het aanbrengen van technische voorzieningen teneinde versleuteling van gegevens opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde werk ongedaan te maken;
 • c. het aanbrengen van technische voorzieningen in verband met de toepassing van de bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 40, eerste lid, en 47, eerste lid;
 • d. het overnemen van de gegevens opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde werk.
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

To be DONOR or not to be DONOR

Ik heb er even over na moeten denken. Niet over het beschikbaar stellen van mijn organen en dus het donor zijn; donor voel ik me al heel lang. In mijn papieren zit al ruim 30 jaar een zelf geplastificeerd Engelstalig kaartje.Simpelweg omdat het destijds in Nederland nog niet bestond. Op de achterkant prijkt de datum 1-5-’86.

Eind 90’er jaren kwam het in Nederland ook van de grond. En meteen stopte ik dat pasje ook bij mijn papieren.  Niet omdat ik er zelf ooit op hoop maar gewoon om te helpen. Ik rijd al jaren motor dus de kans dat mijn organen voortijdig beschikbaar kwamen ( en komen ) is redelijk aanwezig 🙂 Ook vond ik dat eigenlijk iedereen dat zou kunnen doen.

Maar het is wel een KEUZE, in mijn beleving. Ik heb problemen met de wijze waarop de politiek het nu door de strot duwt. Het bagatelliseert mijn vrijheid, tenminste, zo voelt het. Ik heb zelfs even met de gedachte gespeeld om het nu terug te draaien en expliciet te laten registreren dat ik het niet wil. Zo boos werd ik op de politiek.

Via Facebook werd ik wakker geschud: Iemand schreef dat we ons niet moeten laten beïnvloeden door de politici. Nu NEE zeggen geeft nauwelijks een statement naar de politiek maar wel naar de talloze mensen die zitten te wachten op een orgaan. En gelijk had ze. Ik schaamde me bijna voor de gedachte.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen