Onze Politie liegt!

politieDat heb wij, in onze case, helaas moeten constateren. Wij hebben aangifte van valsheid in geschrifte (op ambtsgelofte) gedaan omdat wij overtuigd zijn het bewijs in handen te hebben. Maar het blijkt echter niet zo simpel: Een agent lijkt namelijk vele verdedigers te hebben. Collega’s, meerderen, Interne Zaken, Klachtencommissie, Korpsleiding, Korpsbeheerder, Openbaar Ministerie, Advocaat Generaal, etc. Deze willen wel toegeven dat er zeer slecht werk geleverd is maar “met kwade opzet liegen”, daar willen ze niet aan.

Omdat we nog steeds bezig zijn met een artikel 12 procedure willen we de zaak (nog) niet publiceren. Hou deze site in de gaten als het je interesseert. We verwachten medio juni een uitspraak van het Gerechtshof of het Openbaar Ministerie deze zaak alsnog moet vervolgen. (UPDATE September 2010: Het hof heeft in JUNI een tussenbeschikking gestuurd. Men wil de “beklaagde” horen maar men meld niet wanneer. Ook mogen we daarbij NIET aanwezig zijn.).

Wat ik wel heb gemerkt is dat mijn case geen uitzondering is. Het gebeurt schijnbaar heel veel. Er is zelfs een woord voor: LAF

LAF betekent “Leugen + Ambtsgelofte = Feit”.

In Nederland gaat men er blind vanuit dat, wat een verbalisant noteert in een proces-verbaal, de waarheid is en als BEWIJS gezien moet worden. Vele instanties, zoals Rechtbank, CBR, Verzekeringen, etc. , laten dit zwaarder wegen als 10 getuigenverklaringen van burgers.

Dit citaat, uit een brief van het CBR, willen we jullie niet onthouden:

De verbalisanten kunnen voldoende in staat worden geacht te observeren en registreren en hebben geen belang iets anders dan de waarheid te vermelden. Het CBR ziet in de lezing van betrokkene geen reden om aan de juistheid van de op ambtseed en ambtsgelofte opgemaakte proces-verbaal te twijfelen.

CBRHet CBR laat er geen twijfel over bestaan: Wat de Politie schrijft is de enige waarheid. Wat de Politie vastlegt heeft dus heel veel waarde als het gaat om geloofwaardigheid. Dat kan dan ook zeer ernstige consequenties hebben voor een burger. Jaren procederen met enorme kosten als gevolg hiervan is geen uitzondering.

Onze mening is dat er ernstige consequenties aan verbonden moeten worden indien blijkt dat een en ander niet klopt. Dat lijkt in de praktijk echter wel mee te vallen. De bevoegde instanties vinden het nogal makkelijk een “foutje”, een “verschrijving” of een “bad-day”. De verbalisant heeft tenslotte geen “kwade opzet”.

Graag wil ik in contact komen met mensen die dit ook meegemaakt hebben. Schrijf een E-mail aan redactie@politieliegt.nl en vertel je verhaal. Vertel er duidelijk bij of je anoniem wil blijven of niet. Wij beloven zeer discreet te zijn met je informatie. Een aantal landelijke journalisten hebben al aangegeven hier aandacht aan te willen besteden als we het probleem wat beter in kaart kunnen brengen.

Dit bericht is geplaatst in Leugens. Bookmark de permalink.